Kamerbrief over breed gesprek governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap'. Het rapport gaat over de bestuursstructuur in de schoolorganisaties en bestuursorganisaties in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Daarbij gaat hij in op de knelpunten en hoe hij die wil oplossen.