Verzamelbrief bodem en ondergrond

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.


Zij gaat in op:

  • diepe plassen;
  • industriezand en grindwinning;
  • toepassing staalslakken bij een stortplaats bij Eerbeek;
  • niet-genormeerde stoffen;
  • microplastics in de bodem;
  • stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo-stelstel)
  • milieuhygiënisch toetsingskader (MHT).