Bijlage 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kwalibo-stelsel

Bijlage bij de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023. De bijlage beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodem).