Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen naar aanleiding van het Commissiedebat zzp

Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, een afschrift van de antwoorden op de vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO, zoals toegezegd tijdens het Commissiedebat zzp van 7 juni 2023. Dit is de aanbiedingsbrief.

Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen naar aanleiding van het Commissiedebat zzp