Aanpak monitoring en evaluatie van de voortgang op doelen van het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

Toelichting bij beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022. Het gaat over op welke wijze de voortgang, gerelateerd aan het onderzoeks- en wetenschapsbeleid, zal worden gemonitord en geëvalueerd.