Kamerbrief over rapport kottersanering in kader van sociaal-economische impactanalyse

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het 4e deelrapport van een sociaal-economische impactanalyse naar de gevolgen van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen voor de visserijsector, de keten en gemeenschappen. De minister stuurt het deelrapport met deze Kamerbrief mee.

Kamerbrief over rapport kottersanering in kader van sociaal-economische impactanalyse