Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) en een extra CO2-reductie van 2 Mton. Daarnaast informeert zij de Kamer over acties die het kabinet al heeft ondernomen voor het klimaatdoel voor de circulaire economie. Ook gaat zij in op de motie van de Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Haverkort (VVD). Deze motie verzoekt om aanvullende normerende maatregelen te verkennen.