Route naar dwingender gebruik MKI in de GWW Plan van aanpak 2024 2025


Het plan van aanpak beschrijft een stappenplan voor de uitwerking van de maatregel voor een dwingender gebruik van de Milieukostenindicator (MKI) in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).