Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Bescherming gegeven Evaluatie UAVG


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid'. Het rapport evalueert de Uitvoeringswet AVG  (UAVG) van 16 mei 2018. AVG staat voor Algemene Verordening Persoonsgegevens. De Tweede Kamer had het rapport op 6 september 2023 ontvangen.