Advies Raad van State wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

De Raad van State reageert op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van een certificeringsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten). De naam van dit wetsvoorstel is later aangepast naar Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten.

Advies Raad van State wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten