Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten).

Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten