Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel NLQF

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet NLQF. Het wetsvoorstel gaat over aststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren.