Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afschalen A-status COVID-19