Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn