Kamerbrief met reactie op motie over verdeling middelen onderwijs en onderzoek

Minister Dijkgraaf (OCW) reagert op de motie van de Tweede Kamerleden Van der Woude (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie). De motie verzoekt om in de technologiestrategie een analyse te maken van de verdeling van middelen voor onderzoek en onderwijs over alfa, bèta, gamma en (technisch-) medische wetenschap in Nederland en andere landen. Ook verzoekt de motie om een nadere uitsplitsing te maken naar specifieke sectoren en technologieën binnen de brede domeinen/wetenschapsgebieden alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap.

Kamerbrief met reactie op motie over verdeling middelen onderwijs en onderzoek

Bijlagen