Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de eindrapportage van de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde (VWDR). De Adviescommissie VWDR is gevraagd aanbevelingen te doen over hoe de democratie beter kan worden geweerd tegen extremisme, radicalisering en polarisatie. En welke aanbevelingen kunnen bijdragen aan de versterking van de democratische rechtsorde.

Kamerbrief over eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde