Ontwerpregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027

Het concept bevat regels voor de verstrekking van aanvullende middelen voor de verbetering van de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt door publiek-private samenwerking.

Ontwerpregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027