Afschrift brief met reactie op bezwaar tegen het niet in aanmerking komen voor subsidieregeling School en omgeving

Afschrift van de brief van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. De brief reageert op het bezwaar van Progresso tegen het niet in aanmerking komen voor de subsidieregeling School en omgeving 2023-2025.

Afschrift brief met reactie op bezwaar tegen het niet in aanmerking komen voor subsidieregeling School en omgeving