Kamerbrief onderhandelaarsresultaat cao sociale werkvoorziening en cao Aan de Slag

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het onderhandelaarsresultaat dat de cao-partners hebben bereikt over de cao sociale werkvoorziening en de cao Aan de Slag.

Kamerbrief onderhandelaarsresultaat cao sociale werkvoorziening en cao Aan de Slag