Nota naar aanleiding van 2e verslag over 1e suppletoire BZK-begroting 2023

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op aanvullende vragen over de 1e suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De PVV-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van 2e verslag over 1e suppletoire BZK-begroting 2023