Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Nationale ombudsman over personen met een Wajong-uitkering waarvoor niet langer de lokale belastingen worden kwijtgescholden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Kamerbrief kwijtschelding lokale belastingen bij Wajong-uitkering