Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda’s van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 23 en 24 november 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023