Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de oorzaken van de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen. Hij gaat daarbij in op de maatregelen die hij wil nemen en de voorbereidingen die hij treft voor als de druk op de capaciteit in het gevangeniswezen nog verder toeneemt.

Kamerbrief over aanpak personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen