Kamerbrief bij RIVM-analyse PFAS in zeeschuim

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'PFAS in zeeschuim in Nederland' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage bevat een analyse naar PFAS in zeewater en zeeschuim voor de Nederlandse kust. De Kamerbrief gaat in op de uitkomsten van de RIVM-analyse en de reactie van het Landelijk Zwemwater Overleg (LZO). Dit bestaat uit Rijk, provincies, gemeenten, GGD en RIVM.

Kamerbrief bij RIVM-analyse PFAS in zeeschuim