Kamerbrief over Ontwerp Programma IRM

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Het programma bevat doelen en keuzes om te komen tot een toekomstbestendig rivierengebied dat meervoudig bruikbaar is.

Kamerbrief over Ontwerp Programma IRM