Naar een toekomstbestendig rivierengebied Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

Het rapport bevat het ontwerp voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). In het programma werkt het Rijk samen met provincies en waterschappen aan een nieuwe koers voor de inrichting en het beheer van de grote rivieren in Nederland.

Naar een toekomstbestendig rivierengebied Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement