Antwoorden op Kamervragen over derogatiecontroles 2023 en handhaving bufferstroken

Minister Adema (LNV) stuurt zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamerfracties van BBB en GL-PvdA in de vaste Eerste Kamercommissie voor LNV over de stand van zaken van de derogatiecontroles in 2023 en de handhaving van bufferstroken.

Antwoorden op Kamervragen over derogatiecontroles 2023 en handhaving bufferstroken