Kamerbrief over infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een nadere appreciatie van het rapport van bureau Berenschot over de (toekomstige) infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven, inclusief een schets van oplossingsrichtingen die ze samen met betrokken partijen uitwerkt.

Kamerbrief over infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven