Verkenning uitvoeringsperspectieven voor duurzame baankansen

Dit rapport beschrijft hoe de huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het identificeert knelpunten die een effectieve arbeidsbegeleiding nog belemmeren en schetst toekomstperspectieven, met concrete handelingsmogelijkheden om de bestaande knelpunten aan te pakken.

Verkenning uitvoeringsperspectieven voor duurzame baankansen