Kamerbrief over voortgang Nationale Grondstoffenstrategie

Ministers Adriaansens (EZK), Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Heijnen (IenW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de Nationale Grondstoffenstrategie. Ze gaan in de brief ook in op moties en toezeggingen over de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.

Kamerbrief over voortgang Nationale Grondstoffenstrategie