Bijlage 1 Transitieplannen scenario overzichten

In de transitieplannen geven sociale partners een beeld van de verwachte pensioenen – in het verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario – voor en na transitie.

Bijlage 1 Transitieplannen scenario overzichten