Kamerbrief over analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen

Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over hoe andere landen omgaan met de beschikbaarstelling van geneesmiddelen na de markttoelatingstoets, in afwachting op een definitief vergoedingsbesluit.

Kamerbrief over analyse early access programma’s voor geneesmiddelen in andere landen