Nota van wijziging ontwerpbegroting 2024 LNV

Wijziging van het wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2024.

Nota van wijziging ontwerpbegroting 2024 LNV