Aanbiedingsbrief bij besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Nissewaard

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit van de (verlengings)aanvraag van de gemeente Nissewaard. Het gaat om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Aanbiedingsbrief bij besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Nissewaard