Kamerbrief met reactie op de motie Ellian cs en rapport parlementaire verkenning Strafrechtketen

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageren op het eindrapport van de parlementaire verkenning van de Tweede Kamer naar de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast gaan zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Ellian (VVD). De motie verzoekt de regering om voor verbetering van de prestaties van de strafrechtketen en betere monitoring en sturing in de keten een aantal maatregelen te nemen. Zij sturen de bijlage 'Ketennormen voor doorlooptijden' mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief met reactie op de motie Ellian cs en rapport parlementaire verkenning Strafrechtketen