Kamerbrief over nulmeting afspraak mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs'. Zij informeert de Kamer daarbij over de 1e inzichten uit de nulmeting van de landelijke afspraak over mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs.

Kamerbrief over nulmeting afspraak mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs