Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs Nulmeting

Het rapport bevat de nulmeting van de landelijke afspraak over mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken rond het mobiel telefoonbeleid op scholen voor de invoering van de landelijke afspraak.

Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs Nulmeting