Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie 2 moties over PFAS in bestrijdingsmiddelen