Antwoorden op Kamervragen over maximumgehalten aan residuen van thiacloprid

Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op Kamervragen over een Verordening tot wijziging van de maximumgehalten aan residuen van thiacloprid. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van de BBB en GroenLinks-PvdA.

Antwoorden op Kamervragen over maximumgehalten aan residuen van thiacloprid