Kamerbrief stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanvragen en de financiën van het Noodfonds.

Kamerbrief stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie