Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden

Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland over het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland over het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa aan.

Aanbiedingsbrief bij kabinetsreactie Nederland Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden

Bijlagen