Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau).

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau