Nota naar aanleiding van het verslag Wet betaalbare huur

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de Wet betaalbare huur. De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet betaalbare huur