Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie). De Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, NSC en ChristenUnie hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag