Kamerbrief openbaarmaking correspondentie over derogatie

Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer documenten over derogatie van de Nitraatrichtlijn die openbaar zijn geworden na verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

Kamerbrief openbaarmaking correspondentie over derogatie

Bijlagen