Antwoord op Kamervraag over brief aanstelling van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op een vraag over de brief van 15 februari 2024 over de aanstelling van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie. De Eerste Kamerfractie van de PVV heeft de vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over brief aanstelling van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie