Kamerbrief over beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Verschillende aspecten van wonen en bouwen in Nederland komen aan bod, zoals de woningmarkt en effecten van het beleid daarop, de staat van de de volkshuisvesting, het grondbeleid en de rol van de stikstofproblematiek in relatie tot de bouw van woningen. Deze brief is het gevolg van een toezegging die de minister heeft gedaan in een Eerste Kamerdebat op 5 december 2023, over wijziging van de Huisvestingswet 2014.

Kamerbrief over beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen

Bijlagen