Kamerbrief Sluiskandidaten tweede helft 2024

Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt een afschrift van de publicatie naar de Tweede Kamer van het Zorginstituut Nederland over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. In de publicatie staat ook de stand van zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten.

Kamerbrief Sluiskandidaten tweede helft 2024