Kamerbrief over gewijzigde motie over luchtverdediging Israël

Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer dat zij de gewijzigde motie over de luchtverdediging van Israël ontraadt. Dit omdat de kabinetsinzet gericht is op de-escalatie, en het pro-actief verkennen van het in de motie genoemde plan daar niet bij past.

Kamerbrief over gewijzigde motie over luchtverdediging Israël