Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel voor wijziging van de Waterwet

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het intrekken van het wetsvoorstel voor wijziging van de Waterwet. Het wetsvoorstel ging over normstelling voor de waterkwaliteit.

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel voor wijziging van de Waterwet